Kimim ben? Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gideceğim?

İnsanoğlunun zihnini kurcalayan en önemli sorular; Kimim ben? Nereden geldim? Niçin geldim? ve Nereye gideceğim?

Evet herkesin hayatı boyunca en azından bir kez bile olsa mutlaka kendine sorduğu hayati sorular bunlar.

Peki ya cevaplar?

Bu makalemizde bu sorulara cevap arayacağız inşallah.

Kimim ben?

İlk sorumuzun cevabı çok kolay, Ben bir insanım. Peki ne gibi özelliklerim var?

Aklım var düşünüyorum.

Gözüm var görüyorum.

Kulağım var duyuyorum.

Ellerim var tutabiliyorum.

Ayaklarım var yürüyebiliyorum.

Ağzım var leziz yemekler yiyorum.

Burnum var koku alabiliyorum.

Dilim var konuşabiliyorum. vs. vs.

Peki bunları bana kim verdi? Niçin verdi? Bu soruya cevap bulduğumuz anda  diğer soruların da cevaplarını bulmuş oluyoruz.

Bütün bu özelliklere mazhar olan insanın bir yaratıcı tarafından donatıldığı, kendisine bir vazife verildiği, ve vazife sonunda ise ödül yada ceza verileceği aşikar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bunu bir örneklerle açıklayalım.

Siz bir patronsunuz. Emrinizde onlarca çalışan var. Ancak bir tanesi var ki sizi tanımıyor, tanımadığı gibi lakayıt bir şekilde işyeri kurallarına aykırı hareket ediyor. Aynı zamanda vazifesini de yapmıyor. Bu durumda ne yapardınız? Tabiki onu hemen ikaz edip, cezalandırsınız.

Başka bir örnek olarak;

Bir öğrenci düşünelim. Okuma gayesi, bir meslek öğrenmek ve öğrendiği meslek ile de dünyadaki geçimini sağlamaktır.

Öğrenci, derslerine çalışmak ve okul kurallarına riayet etmek suretiyle mesleki eğitimini tamamlar ve diplomayı almaya hak kazanır.

Diploma ise, o öğrencinin hayatı boyunca işine yarayacak altın bir bileziktir. İnsan diploma ile saygınlık görür. Bir meslekte profesör ünvanına sahip bir insan ile vasıfsız işci arasındaki farkı varın siz hayal edin.

Okul kurallarına aykırı hareket eden yada vazifesini yapmayan sınavları başarısız öğrenciye diploma verilmez ve derhal okuldan uzaklaştırılır.

Aslında bu örnekler hayatın her alanı için geçerlidir.

Demek insan bu dünyaya başı boş gonderilmemiş, İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin bir hikmeti ve bir gayesi var.

İnsanla beraber yaratılan her bir mahluk da başıboş değil. Bir amaca hizmet ediyorlar.

Sonuç olarak:

Yukarda bahsi geçen soruların cevapları sırasıyla;

Ben kimim? Ben mükemmel bir donanımla yaratılmış bir insanım.

Nereden geldim? Beni yaratan biri var. Beni bu dünyaya gönderen de yoktan var eden de O’dur.

Niçin geldim? Beni bu dünyaya bir vazife için göndermiş. Vazife ise kendisine iman ve itaat etmekten başka bir şey değil.

Nereye gideceğim? Bana verilen vazifenin sonunda tekrar yaratıcı beni huzuruna alacak ve beni hatamla sevabımla değerlendirip ödül olan cennetinde mükâfatlandıracak yada ceza olarak cehennemde azap verecek. 

İnsanın dünyaya gönderiliş gayesi ve sair makalelerde bu konu daha ayrıntılı bir şekilde işleneceğinden burada kısa keselim.

Allah, bu dünyaya gönderiliş gayemize uygun yaşamayı ve yarın huzurunda mahçup olmayacak olan kulları arasına alması temennisi ile..

Selam ve dua ile kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.