Mü’min ve müslüman arasındaki fark nedir?

Mü’min ve müslüman arasındaki fark nedir?

 

Bazı İslam alimleri mü’min ve müslüman arasında fark yok demis ise de bazı İslam alimleri de aralarında ince bir fark olduğunu savunmuştur.

Hatta bir kısım alimler, Her mü’min müslüman ise de, her müslüman mü’min değildir demiştir.

Bizde inşallah bu makalemizde bu konuyu anlamaya çalışalım.

Yüce Allah, 

“Bedeviler inandık dediler. Deki: Siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlediklerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Hurucat, 49/17) buyurmuştur.

Demek ki iman etmek başka, İslama girmek başka bir şey.

İman, ikrar ve tasdikdir. İslam ise Allah’ın emirlerine boyun eğmek yada teslim olmak demektir. İman ile İslam arasında mana farklılığı olsa da, bir birinden ayırt etmek de mümkün değildir.

İmansız İslam olmayacağı, İslamsızda imanın olmayacağını bilmek lazım.

Yukardaki açıklamalar doğrultusunda;

Mü’min: Allah’a yürekten inanan, sözünde duran, Allah’ın emir ve yasaklarını şüphesiz yerine getiren kimselere denir.

Müslüman: İslam dinini kabul eden, Allah’a iman eden, Allah’ın emir ve yasaklarına uygulayan, ancak mü’min kadar derin inanca sahip olmayan kişidir.

Mü’min İslam’ın iman ve inanç, Müslüman ise İslam’ın ibadet ve ameller kısımlarıyla ilgilenir.

Mü’min tüm sorumluluklarını bilir, kuvvetli bir iman sahibi ve derin bir inançla rabbine bağlıdır.

Müslümanda iman sahibidir. Ancak mü’min kadar derin ve kuvvetli inanç sahibi değildir.

Kur’an-ı Kerim’de ilginç bir ayet var. Allah (cc) iman edenlere hitaben ” Ey iman edenler, Allah’a, Peygamberlere, Kitaba, ve daha önce indirilen kitaplara iman edin…” (Nisa-136) buyurmaktadır.

Çoğu İslam alimleri bu ayet için, Allah (cc) iman edenlere hitaben, imanın kuvvetlenmesi ve imanın sürekli kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak;

Mü’min ve Müslüman her ne kadar bir birine yakın kelimeler olsa bile arasında ince bir derinlik farkı vardır. Yanan ateşi uzaktan görmek ile ateşin yanında bulunmak gibi. Mevzuyu bu şekilde anlayabiliriz.

Müslüman ateşi görür, ancak yanında olmadığı için hararetini hissedemez. Mü’min ise ateşe çok yakın olduğu için hem görür hemde ateşin hararetini hisseder.

Daha önceki makalemizde taklidi ve tahkiki iman konusunu işlemiştik. Aslında mü’min ve müslüman arasındaki fark bir nebze taklidi ve tahkiki iman arasındaki fark gibidir de diyebiliriz.

İnşallah doğru anlamış ve sizlere doğru anlatabilmişimdir. Kusur ve eksiklik bizlere mahsustur. Hata ve kusurumuz varsa affola..

Allah’ın selamı ve rahmeti tüm inananlara olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir