İslamın şartları ve Kelime-i Şahadet nedir?

İslamın şartları nelerdir?

Abdullah bin Ömer (ra) anlatıyor; Babam Ömer bin Hattâb’ın bana naklettiğine göre Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:

İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmen; namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe’yi haccetmendir.” (Müslim, Îmân, 1)

İslamın şartları:

İslam’ın beş şartı vardır.

1- Kelime-i şehadet getirmek

2- Namaz kılmak

3- Ramazan Orucunu tutmak

4- Zekat vermek

5- Hacca gitmek

Kelime-i Şehadet’in anlamı nedir?

İslamın birinci şartı olan “Kelime-i Şehadet” ne anlama gelmektedir?

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü.

Anlamı:

Ben şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resûlüdür.

Enes bin Mâlik (ra) anlatıyor:

Resûlullah (sav) binitiyle giderken arkasında oturan Muâz’a seslendi:

“Yâ Muâz b. Cebel!” Muâz, “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” diyerek cevap verdi.

Hz. Peygamber tekrar, “Yâ Muâz!” diye seslendi.

Muâz, “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” dedi.

Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resûlü şöyle buyurdu:

“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar…” (Buhârî, İlim, 49)

İslamın şartları olan Kelime-i şahadet, Namaz, Oruç, Zekat ve Hac konuları, ilerleyen zamanda inşaallah ayrı ayrı işlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.