İmanın artar yada eksilir mi?

İmanın tanımını daha önceki makelelerimizde yapmıştık. Şimdi ise İmanda artma yada eksilme hakkında bilgi sahibi olalım.

İman artar yada eksilir mi?

İmanda artma ve eksilme söz konusu değildir. Daha açık bir ifade ile bir kimse iman esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasa, meselâ imanın esaslarından olan peygamberlere inanıp öldükten sonra dirilmeye inanmasa veya namazın farz olduğunu kabul edip zekâtın farz olduğuna inanmasa bu kimse mümin olmaz. Böyle olunca imanın artması ve eksilmesi diye bir şey olmaz. Bu noktada imanın gerçekleşmesi için hiç kimse arasında hatta peygamber olanla olmayan arasında bir fark yoktur.

Sonuç olarak, Bir kimse ya inanmıştır veya inanmamıştır.

Ancak imanın kuvvetli ve zayıf olması açısından farklılık vardır. Peygamberimiz (asm)’in imanı ile her hangi birimizin imanı kuvvetlilik açısından aynı değildir. İmanda böyle bir farklılığın bulunduğuna ayet ve hadislerde de işaret edilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurur:

Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu, onların imanını artırır (kuvvetlendirir) ve onlar yalnız Rablerine dayanır ve güvenirler.” (Enfal, 2.)

İmanın kuvvet ve zayıf kabul edeceğine İbrahim (as)’ı örnek vermek mümkündür. 0, Allah’ın dostu olma şerefi ile şereflenmiş bir peygamber olduğu halde şöyle demişti:

Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster. Allah ona: “Yoksa inanmadın mı? Buyurdu. İbrahim: “İnandım, fakat kalbim iyice yatışsın (için istiyorum) dedi. (Bakara, 260)

Böylece Hz. İbrahim (AS), görmeden inandığı bu olayı gözleri ile gördükten sonraki imanının daha kuvvetli olacağı ifade edilmiştir.

Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

Uyuduğum esnada insanların bana arz olunduğunu gördüm. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi memelere varıyor, kimi daha kısa idi. Ömer el-Hattab da bana arz olundu üzerinde bir gömlek vardı ki, onu sürüklüyordu.” Peygamberimiz (asm)’e: “Ey Allah’ın Resulü, bunu ne ile tevil (yani tabir) ettin? Diye sordular. Peygamberimiz (asm): “Din ile” cevabını verdi.”

Peygamberimiz (SAV)’e rüyada, üzerlerinde değişik uzunlukta gömlek olan insanlar gösterildi. Bu arada Hz. Ömer (RA)’ın üzerindeki gömlek o kadar uzundu ki etekleri yere sürüyordu. Bunu ne ile tabir ettiği Peygamberimiz (SAV)’e sorulduğunda, bunu din ile dinin kemali ile tabir ettiğini ifade etmiştir. Bu da âyet-i kerimeler gibi imanda kuvvet yönünden herkesin eşit olmadığını göstermektedir.

Kaynak: Diyanet aylık dergi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.