Kur’an niçin Arapça?

Kur’ân-ı Kerim’in Arapça gelmiş olmasındaki sebep ve hikmetler cümlesinden şu kadarını söylemek yerinde olur ki; Arapça, fiil çekimleri, şahıs zamirleri ve kelime türeyişleri ile fevkâlâde zengin ve kıvrak bir dil olmak özelliğine ilâveten her türlü mânâ kaymalarına ve yanlış anlamalara karşı son derece sağlam bir ifade kudret ve kabiliyetine de sahiptir. Bu bakımdan İngilizce ve Fransızca gibi en gelişmiş diller de dahil, yeryüzünde hâlen hiçbir dil, Arapça’yla boy ölçüşebilecek ifade gücüne sahip değildir.

İşte birçok bilginler. Kur an-ı Kerim’in Arap dili ile gelmiş olmasını, büyük ölçüde Arapça’nın bu özelliği ile açıklarlar ve ondaki ifade gücüne bağlarlar.

Fakat onların da dikkatlerinden kaçmış olan çok önemli bir husus daha vardır ki, o da; Arapça’nın en fonetik (telâffuzu en kolay) bir dil olmasıdır. Çünkü Arapça, sadece dört sesli harf kullanır. Dünya dilleri arasında en az sesli harf kullanan bir dil olması bakımından da dünyanın en kolay telâffuz edilebilen bir dilidir. Çünkü bir dilin telâffuzundaki zorluk, o dildeki sesli harflerin çokluğu ile ölçülür. Bilindiği gibi Türkçe’de sekiz sesli harf vardır. İngilizce ve Fransızcada sesli harflerin sayısı on’un üstündedir. Diğer dünya dilleri de yedi, sekiz sesliden daha az değildir. Halbuki Arapça’da A, E. İ ve U olmak üzere yalnız dört sesli harf vardır, bunlar da hemen hemen bütün dillerde bulunan ve en çok kullanılan seslilerdir. Bu itibarla bir Arap, başka bir dili öğrenmek ve iyi konuşabilmek için aslında kendi ana dilinde olmayan bazı sesleri de öğrenmek ve kendini bu seslere alıştırmak zorundadır. Halbuki aslen Arap olmayan biri, Arapça’daki seslere intibak bakımından hiçbir zorlukla karşı karşıya kalmayacaktır. Çünkü zaten Arapça’daki sesler, kendi dilinde de en çok kullanılan ana seslerdir.

Kur’ân-ı Kerim’in namazda aslından okunması lüzumu ve bunun Arap olmayan diğer Müslümanlar için de bir farz olduğu düşünülürse. Kur’ân’ın Arapça olması ile diğer Müslüman milletlere nasıl bir kolaylık sağlandığı ve İslâmiyet’in neden cihanşümul bir din olduğu daha iyi anlaşılmış olur.

Kaynak: zaferdergisi.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.