Dilimizden düşürmememiz gereken beş şey!

Taberanî’nin Ebu Musa el-Eşarî’den naklettiğine göre, Peygamberimiz (asv) şöyle buyurdu:

Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: ‘Suhenallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilah illellahu vellahu ekber ve la havle ve la kuvvete ilah billah.’ ”(Zevaid, 10/90).

– Taberanî’de ye alan başka bir rivayet göre, Ebu Hureyre şunları söylemiştir: “Resulullah (a.s.m) ‘Korunmak için bir zırh kullanın.” diye buyurduğunda, oradakiler: ‘Şu anda karşımıza çıkacak bir düşmandan mı korunmayı kast ettiniz?’ diye sordular. O da:

Cehennem ateşinden korunmak için; Suhenallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilah illellahu vellahu ekber ve la havle ve la kuvvete ilah billah” duasını okuyun. Şüphesiz bunlar kıyamet günü takdim edicidir (insanları cennete girmelerine öncülük ederler), tehir edicidir (okumayanların cennete girmelerini geciktirenlerdir), müncidir (cehennemden kurtarırlar), bunlar bakî olan salih amellerdir.’ buyurdu.”(Taberanî, Sağir-şamile- 1/443).

– Abdullah b. Mesud anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurdu:

Ben Miraca çıktığım gecede İbrahim Halilullah (a.s) ile karşılaştım. Bana: ‘Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara de ki: Cennetin toprağı çok güzeldir, suyu pek tatlıdır. Fakat arazisi münbit değildir. Orada ekilecekler ise ‘Suhenallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilah illellahu vellahu ekber ve la havle ve la kuvvete ilah billah’ duasıdır’ dedi.”(Taberanî, a.g.e, 2/142; Mecmau’z-Zevaid, 10/91).

– Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe ilellah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa “Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.” (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da “Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.” (mealindeki) duayı okurdu.”Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263).

 

Kaynak: sorularlaislamiyet.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir