Dünya ahiretin tarlasıdır!

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Sen hiç buğday ektin de arpa bittiğini gördün mü?”

Âhirette hepimiz, bu dünyada yaptıklarımızın mukâbilini göreceğiz. Bugün dünya tarlasına ne ekersek, yarın âhiret hasadında elimize geçecek olan, ancak onun mahsûlüdür.

Îman nûrundan ve gönül feyziyle îfâ edilen ibadetlerden mahrum bir sûrette, türlü eğlence, çılgınlık, zulüm ve haksızlıklarla, nefsânî bir yaşayış içinde geçen karanlık bir dünya gecesinin, aydınlık bir ebediyet sabahı getirmeyeceği muhakkaktır. Aynı şekilde, dünya hayatının nefsânî pembelikleri, âkıbet solgunluğunun; gâfilâne kahkahaları da, Cehennem çatırtılarının habercileridir.

Ebedî saâdet güneşi; ancak ilâhî beyanlar ışığında ve istikâmet üzere bir ömür sürüp müsterih bir vicdan, selîm bir kalp ve yüz aklığıyla âhirete irtihâl etmesini bilenlerin gönül ufuklarından doğar.

Buğday ekip mısır biçenini gördünüz mü? Dünyada nasıl ki böyle bir durum söz konusu olamaz. Ahiret için de aynı durum geçerlidir? Bu dünyada ne ekerseniz ahirette de onu biçersiniz… (Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2017 – Aralık, Sayı: 381, Sayfa:32)

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi¸ sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarmağa çalışma. Allah fesat çıkaranları sevmez.” (Kasas 77)

Enes (ra) rivayetle Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin arzusu ahiret otursa, Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar, artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya otursa, Allah iki gözünün arasına (dünyanın) fakirliğini koyar, işlerini de darmadağınık eder. Netice olarak, dünyadan da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez.” (Tirmizi, Kıyamet 31)

Demek ki bu dünya mühim bir ticarethane, ve bu ticarethanede vazifeli Ey insan!

Dünyada kalacağın kadar dünya icin, Ahirette ebedi kalacağın kadar Ahiret için çalış!

Vesselam…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.