El-Halim (cc)

El-Halim Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak...

El-Azim (cc)

El-Azim El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allah-u Teâlâ Azim’dir. Hem zatında hem...

Es-Selam (cc)

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan yani zatının tüm hata ve kusurlardan...

El-Gafûr (cc)

Örten, perdeleyen, gizleyen; eşyayı kabın içine yerleştiren. Allahu Teâlâ'nın esmâ-i hüsnâsından biri....
Sayfa 1 / 5